Сертифікат
енергоефективності
350 енергетичних сертифікатів виготовлено станом на липень 2020р.
Сертифікат
енергоефективності
термін виготовлення 4 -10 робочих днів
Сертифікат
енергоефективності
висока кваліфікація спеціалістів-аудиторів компанії підтверджена сертифікатами міжнародних організацій
Сертифікат <br>енергоефективностіСертифікат <br>енергоефективностіСертифікат <br>енергоефективності

Сертифікація енергетичної ефективності будівель

на існуючий
стан будівлі

Енергосертифікат на існуючий стан будівлі

для капітального ремонту/реконструкції

Енергосертифікат 	для капітального ремонту/реконструкції

для вводу будинку в експлуатацію

Енергосертифікат для вводу будинку в експлуатацію

для ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Енергосертифікат для ОСББ

Вам потрібно швидко розробити документи, бездоганні з технічного та юридичного боку?

Станом на липень 2020р.спеціалістами ADAMSON було виготовлено 350 енергетичних сертифікатів, які було прийняті Фондом держенергоефективності без зауважень та доопрацювань.

На відміну від простого аналізу даних із проектної документації, ми проводимо інструментальні заміри за допомогою повного комплекту німецького обладнання для енергетичного аудиту , що забезпечує максимально достовірні показники енерговитрат будівлі.

енергосертифікат
енергетичний паспорт Адамсон

Якщо ви власник будівлі, користуєтесь приміщенням самі чи плануєте його продавати (здавати в оренду), то важливим фактором для вас і ваших клієнтів буде показник обсягу споживання енергоресурсів, що дозволить зрозуміти суми витрат в майбутньому.

Висока кваліфікація спеціалістів-аудиторів компанії підтверджена сертифікатами міжнародних організацій. Наші спеціалісти- аудитори виступають доповідачами у міжнародних форумах та проводять тренінги і навчання із енергозбереження.

ПРОЦЕДУРА СЕРТИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЛІ:

 • 1
  Аналітика
 • 2
  Складання сертифікату
 • 3
  Подання для Держ енерго ефективності
 • 4
  Оприлюднення
 • 5
  Витяг
Складання сертифікату з енергетичної ефективності будівлі та заповнення додатків необхідних для проходження незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів згідно Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, затвердженого наказом Мінрегіону від 18.10.2018 №276. (далі Порядку);
Надання всієї необхідної інформації для Держенергоефективностізгідно Порядку з накладанням електронного підпису енергоаудитора;
Оприлюднення інформації протягом 5 робочих днів у базі даних сертифікатів енергетичної ефективності будівлі;
Витяг з енергетичного сертифіката будівлі, що містить інформацію про клас та інші показники енергетичної ефективності будівлі, розміщується у доступному для ознайомлення громадян місці у будівлі.

ПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ

Терміни та визначення

Закон про “Енергетичну ефективність будівель” було прийнято22 червня 2018 року. Основне завдання - визначення заходів, спрямованих на зниження енергоспоживання будівель. Законом введено нову процедуру сертифікації енергетичної ефективності будівель, результатом якої є новий документ – енергетичний сертифікат, який додається до будівельного паспорту, передбаченому законодавством.

Енергетичний сертифікат - електронний документ встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, наведено сформовані у встановленому законодавством порядку рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі, її відокремлених частин, енергетичну ефективність яких сертифіковано;

Сертифікація енергетичної ефективності -   вид   енергетичного аудиту, під час якого здійснюється аналіз інформації щодо фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими;

Фахівець з аудиту енергетичної ефективності будівель (енергоаудитор) - фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат та має право на проведення сертифікації енергетичної ефективності.

Які дані включає в себе сертифікат

 1. Загальні технічні характеристики об’єкту (будівлі).
 2. Інформацію щодо наявності засобів обліку енергетичних ресурсів з їх описом.
 3. Показники втрат енергетичних ресурсів: обсяги енергетичних ресурсів, які споживаються (або споживатимуться), витрачаються (або втрачатимуться) в процесі експлуатації об’єкта, та динаміка відповідних витрат.
 4. Клас енергоефективності будівлі.
 5. Технічний стан та значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій (м2•К)/Вт; виявлені недоліки конструкцій
 6. Потенціал енергозбереження та оцінка прогнозованої економії енергоресурсів;
 7. Перелік чітких рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі.

Що таке клас енергоефективності

Клас енергоефективності– це показник, що відображає наскільки ефективно будівля споживає енергію під час експлуатації. Високий клас свідчить про невеликі комунальні витрати для мешканців та низький рівень викиду парникових газів у атмосферу

Літера «A» відповідає будинкам з найкращими показниками енергетичної ефективності, а «Е-F-G» – будинкам, що мають найгірші показники. Клас енергоефективності будівлі визначається за результатами оцінки потреб споживання енергії на опалення, охолодження та гаряче водопостачання (Epmax, згідно ДБН B.2.6-31-2016)

Для яких будівель сертифікація є обов’язковою

 1. Об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 2. Будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;
 3. Будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);
 4. Будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.
ВІДГУКИ:
УСІ ВІДГУКИ