Професійний супровід проєктів в межах Програми «ЕНЕРГОДІМ»

замовити консультацію

проєктний менеджер

А чи знаєте ви, що проєктний менеджер може зекономити об'єднанню власників квартир від 15% витрат.? Для спрощення та удосконалення процесів подачі заявок на Програму "Енергодім", Фондом енергоефективності активовано функцію професійного супроводу проектів.

Проектний менеджер (ПМ) – це фахівець, який відповідає за перебіг проекту, підготовку документації, якість написаних та поданих заявок, займається загальним супроводом проектів.

Договір з проєктним менеджером ОСББ може укласти на кожному з етапів реалізації проекту.
Договір з проєктним менеджером ОСББ
Фонд Енергоефективності та рекомендації ОСББ

Фонд Енергоефективності не виставляє жодних вимог щодо освіти, проходження атестації тощо та рекомендує ОСББ самостійно визначати вимоги до ПМ та оцінювати якість здійснених послуг.

Орієнтовні вимоги до менеджерів можна знайти у ст. 5 рекомендованої форми договору. 

ПРОЦЕДУРА СЕРТИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЛІ:

 • 1
  Ініціювання проекту
 • 2
  Енергоаудит
 • 3
  Розробка проектної документації
 • 4
  Будівельні роботи
 • 5
  Технічний та авторський нагляд
 • 6
  Сертифікація та обстеження мереж
 • 7
  Верифікація
- Допомагає обрати енергоаудитора, приймає виконані роботи в т.ч. перевіряє їх якість
- Допомагає голові правління провести загальні збори ОСББ, підготувати протоколи та оформити їх результати на кожному етапі участі у Програмі згідно вимог ФEЕ та банку-партнера
- Збирає, перевіряє на відповідність та оформляє всі документи для Заявки на участь у програмі Фонду
- Забезпечує підготовку завдання на проектування та збирає вихідні дані
- Допомагає укласти договір з проектувальником
- Проводить проміжний контроль, організовує експертизу ПД
- Приймає виконані роботи в т.ч. перевіряє їх якість
- Збирає, перевіряє та оформляє всі документи для Заявки на Схвалення
- Супроводжує залучення банківського чи іншого фінансування на всіх етапах
- Допомагає контрактувати підрядника
- Проводить проміжний контроль та якість виконання робіт
- Відслідковує прогрес виконання робіт та приймає виконані роботи
- Перевіряє ведення виконавчої документації
- Приймає участь у вхідному контролі обладнання і матеріалів
- Контролює графік виконання робіт, оперативно вирішує поточні проблеми
- Відслідковує дотримання бюджету
- Допомагає контрактувати виконавців
- Погоджує, організовує та перевіряє графік відвідувань
- Перевіряє ведення журналів
- Забезпечує внесення змін до ПД (при необхідності)
- Допомагає контрактувати виконавців
- Приймає виконані роботи в т.ч. перевіряє їх якість
- Оформляє Заявку і супровідні документи на Верифікацію
- Організовує Верифікацію з виїздом (зі сторони ОСББ)

ПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ

Розмір гранту від Фонду ЕЕ

Фонд ЕЕ відшкодовує 70% витрат ОСББ на послуги ПМ, але не більше 5% від вартості витрат на будівельні роботи за пакетом «Легкий»(А) та 1,8% за пакетом «Комплексний» (Б)
Починаючи з 501-ї заявки вартість послуги з підготовки та реалізації проекту* не повинна перевищувати 15% від вартості витрат на будівельні роботи за пакетом «Легкий» (А) та 7,5% за пакетом «Комплексний» (Б).

*Послуги з супроводу проекту, проведення попереднього енергетичного аудиту, розробка проектної документації та її експертиза (в тому числі обстеження будівлі), послуги з технічного та авторського наглядів, сертифікація енергетичної ефективності після реалізації проекту, обстеження інженерних систем будівлі.

Етапи роботи проектного менеджера і ОСББ. Етап 1: Перші кроки до успішного проекту

КРОК 1 - ОСББ та проектний менеджер укладають договір.
Сторони узгоджують перелік послуг, вартість та порядок розрахунків.
*Фонд публікує рекомендовану форму договору. 
** Примітка: договір може укладатись на будь-якому з етапів (кроків) реалізації проекті, все залежить від від домовленостей сторін.
Має бути рішення загальних зборів, щодо затвердження умов договору за наявності такої вимоги у статуті ОСББ. 

КРОК 2 - Ініціювання
Можливі послуги: обстеження будинку, допомога в комунікації зі співвласниками, участь у зборах співвласників тощо.

КРОК 3 - Попередній енергоаудит
ПМ допомагає: укласти договір, перевіряє результати (рекомендаційний звіт, в.т.ч. форма Опису проекту).
Перевіряє: договір, акт приймання передачі, наявність рахунку тощо.
*Рекомендована форма договору публікується на сайті Фонду.

КРОК 4 - Загальні збори для затвердження проекту.
Проектний менеджер допомагає у проведенні загальних зборів та підготовці необхідних документів.
*Перелік документів та вимоги до них затверджені Програмою. 

КРОК 5 - Підготовка заявки №1.
Заявка на участь. Проектний менеджер може підписувати заявку/документи у разі домовленості з ОСББ (розділ  6 рекомендованої форми договору).

КРОК 6 - Супровід у банку.
Проектний менеджер може супроводжувати ОСББ в роботі з банком, зокрема перевіряти правильність оформлення опису прийнятих документів тощо.

КРОК 7 - Фонд проводить остаточний розгляд заявки.
У випадку призупинення чи відхилення заявки, ПМ повертається до кроків 3, 4, 5 та перевіряє правильність заповнення документів.

Етапи роботи проектного менеджера і ОСББ. Етап 2: Розробка та експертиза проектної документації

КРОК 1 - Укладання договору.
Сторони узгоджують перелік послуг, вартість та порядок розрахунків.
*Фонд публікує рекомендовану форму договору 
Договір може укладатись на будь-якому з етапів (кроків) в залежності від домовленостей.
Має бути рішення загальних зборів, щодо затвердження умов договору за наявності такої вимоги у статуті.

КРОК 2 - Допомога у виборі підрядників.
Допомагає обрати: проектанта, фахівця з обстеження будинку, експертну організацію
Перевіряє: договір, акт приймання передачі, наявність рахунку тощо.
ПМ може розробляти технічне завдання.
Приклади документів та допоміжні матеріали публікуються на сайті Фонду. 

КРОК 3 - Інший обсяг послуг (відповідно до домовленостей сторін).

КРОК 4 - Підготовка заявки №2.
Заявка на затвердження проекту
Проектний менеджер може підписувати заявку документи у разі домовленості з ОСББ (розділ  6 рекомендованої форми договору)
*Перелік документів та вимоги до них затверджені Програмою 

КРОК 5 - Супровід у банку
Заявка на затвердження проекту
Проектний менеджер може підписувати заявку/документи у разі домовленості з ОСББ (розділ  6 рекомендованої форми договору).

*Перелік документів та вимоги до них затверджені Програмою.

КРОК 6 - Фонд розглядає документи.
У випадку призупинення чи відхилення заявки, ПМ, повертається до кроків 2, 3, 4 та перевіряє правильність заповнення документів

Етапи роботи проектного менеджера і ОСББ. Етап 3: Будівельні роботи та верифікація

КРОК 1 - Укладання договору.
Сторони узгоджують перелік послуг, вартість та порядок розрахунків.
Фонд публікує рекомендовану форму договору. Договір може укладатись на будь-якому з етапів (кроків) в залежності від домовленостей. Має бути рішення загальних зборів, щодо затвердження умов договору за наявності такої вимоги у статуті ОСББ 

КРОК 2 - Допомога у виборі підрядників.
Розробка технічного завдання, перевірка правильності оформлення всіх документів)
*Допоміжні матеріали публікуються на сайті Фонду

КРОК 3 - Контроль за роботою підрядників: якість, строки виконання.
Підрядники (будівельні організації, постачальники будівельних матеріалів, виконавці послуг з технічного нагляду та авторського нагляду, послуги з сертифікації ЕЕ, обстеження інженерних систем.  
*Допоміжні матеріали розміщенні на сайті Фонду.

КРОК 4 - Підготовка заявки №3.
Заявка на верифікацію.
Проектний менеджер може підписувати заявку документи у разі домовленості з ОСББ (розділ  6 рекомендованої форми договору).
*Перелік документів та вимоги до них затверджені Програмою.

КРОК 5 - Супровід у банку.
Заявка на верифікацію.
Проектний менеджер може підписувати заявку/документи у разі домовленості з ОСББ (розділ  6 рекомендованої форми договору).
*Перелік документів та вимоги до них затверджені програмою.

КРОК 6 - Фонд розглядає документи.
Позитивне схвалення технічним офісом Фонду за результатами документальної верифікації.

КРОК 7 - Супровід верифікації з виїздом на місце (якщо передбачено).

КРОК 8 - Виправлення дефектів (якщо виявлено).

КРОК 9 - Фонд проводить остаточний розгляд заявки.
У випадку відмови Фонду, Проектний менеджер повертається до кроків 3, 4, 5 та перевіряє правильність заповнення документів

ВІДГУКИ:
УСІ ВІДГУКИ